BARON DOMIS

2020 | Uitvoering

Beigem - Belgium

Een uitgesproken perceelsvorm in combinatie met een uitdagende oriëntatie, resulteerde in een interessante denkoefening.

Een slechte draagkrachtige bodem zou zorgen voor een buitenproportionele fundering. Het volledig bestrijken van de bebouwbare oppervlakte werd onbetaalbaar. Als oplossing werd gestreefd naar een zeer compacte woning, die zowel onder- als bovengronds éénzelfde footprint bestrijkt. De fundering werd hierdoor vereenvoudigd en het programma gemaximaliseerd. Het compacte volume werd i.f.v. het perceel en de bezonning maximaal naar achter geschoven. De overgebleven ruimte vooraan de bouwzone bood plaats voor een lichte houten constructie die losstaat van de woning.

Deze houtconstructie zorgde in één klap voor een beschutte staanplaats, zonnewering, privacy, alsook voor een esthetische gelaagdheid in de gevel.

Het naar achter inplanten van het hoofvolume had als bijkomend voordeel het ontstaan van een buitenruimte aan de linker voorzijde. Door de vorm van het perceel en het gebruik van hagen en tuinuitwerking  wordt de nodige privacy gecreëerd  t.o.v. van buren.

Studie | Stabico ingenieursbureau

Tekengebied-1_20106
Tekengebied-3_20106
Tekengebied-2_20106
Tekengebied-4_20106