PARK PAVILION

2021 | Ontwerp

Puurs - Belgium

Het ontwerp omvat de inrichting van een stedelijk binnengebied in hartje Puurs. De 2 paviljoenen zijn centraal gelegen in een park.

Het binnengebied wordt doorkruist met paadjes, die toegankelijk zijn vanuit de dorpskern en omgeving, alsook de achtertuinen van de omliggende huizen. Op deze manier ontstaat een semi-collectieve tuin die voor de omliggende buurt toegankelijk is. Met de oprichting van de paviljoenen en hun open- tuin- principe wordt getracht om het stedelijke weefsel binnenstebuiten te keren.

Het park met paviljoenen kan aanleiding geven om met een nieuwe visie te kijken op het aspect binnenstedelijke gebieden. Achtergevels krijgen een nieuwe betekenis en worden als het ware de voorgevel. 

Er is getracht de leefruimtes met aangrenzende buitenruimtes zoveel mogelijk te richten naar het binnengebied, zodanig dat de private buitenruimtes op een natuurlijke manier overgaan naar de publieke zones. Op de eerste verdieping springen de buitengevels terug t.o.v. het gelijkvloers. Deze ingreep geeft het gebouw een gelaagdheid in de gevel, waardoor het volume minder groot lijkt.

Naast de volumetrie wordt met de materialisatie alsook gestreefd naar kleinschaligheid, dit om het geheel maximaal in te passen in het stedelijke weefsel en de omliggende bebouwing. Strakke, lichte materialen worden gecombineerd met warme houten accenten.
 

Tekengebied-1_21147
Tekengebied-2_21147
Tekengebied-3_21147
Tekengebied-4_21147
Tekengebied-5_21147