STILLE WATERS

2019 | Opgeleverd

Sint-Amands - Belgium

Het project omvat 22 appartementen, gevestigd in 3 gebouwen, rondom een binnenplein. De site is gelegen ten zuiden van de dorpskern van Sint- Amands.  De Dam wordt gekenmerkt door kleinschalige, huiselijke woontypologieën in sfeervolle steegjes. Het uitgangspunt was dan ook om deze inplanting en bijhorende sfeer verder door te trekken doorheen het ontwerp. Een doorsteek (traag verkeer) wordt gemaakt doorheen het perceel, waardoor wordt afgestapt van de voor de hand liggende, traditionele, gesloten bebouwing. Het uiteindelijke streefdoel was om de site niet langer als privaat terrein te ervaren, maar als deel van het dorpsweefsel te laten functioneren.

De ligging van de site, tussen de R. Steppestraat en de Dam, zorgt voor een correlatie tussen het landschappelijke en natuurlijke karakter van de scheldeboorden en het kleinstedelijke dorpsgevoel van Sint- Amands. Het doorkoppelen van de publieke ruimte door middel van groen, maakt de verbinding tussen dorp en natuur terug zichtbaar. In het binnengebied wordt vegetatie geplaatst, zoals grassen, haagjes, struikgewas en bomen.

Het gebouw wordt afgewerkt met duurzame materialen. Er is gekozen voor een warme gevelsteen, die aansluit op de sfeervolle materialen, die terug te vinden zijn in de bebouwing langsheen de Dam en de aanpalende woningen. Op het gelijkvloers wordt een  een portiekstructuur gemetst die zorgt voor een schaalbreuk in de volumetrie. Door het gebruik van één type gevelsteen, op verschillende manieren verwerkt , ontstaat een samenhangend geheel met voldoende diversiteit om de kleinschaligheid te bewaren.

Studie | Stabilos bv

Tekengebied-5
Tekengebied-4
Tekengebied-2
Tekengebied-6
Tekengebied-3
Tekengebied-1